Imunologjike

Ekzaminime Imunologjike

Testet imunologjike ne gjak ndihmojne ne diagnozen e sakte te semundjeve autoimmune. Metoda e zgjedhur per percaktimin e tyre eshte Elisa.

Disa nga testet Imunologjike

 • ANA
 • ANCA C/P
 • Anti DNA
 • ENA
 • AMA
 • Anti SMA
 • C3, C4
 • Anti phospholipid
 • Anti cardiolipin
 • Lupus anticoagulant
 • Celula LE etj

ADVIA CENTAUR CP Immunoassays System

ADVIA CENTAUR CP Immunoassays System është një aparat që ofron sensibilitet dhe specificitet të lartë në matjen e markerëve të ndryshëm me metodën Chemiluminescente.

Ky apparat përdoret në:

Anemia për matjen e Vit B 12, EPO, Ferritinës, Acidit Folik
Sëmundjet autoimmune për matjen e Anti CCP.
Sëmundjet kardiake për matjen e BNP, CKMB, Troponinës
Diabet për matjen e C-Peptidit dhe Insulinës
Hepatitet  dhe HIV për matjen e HAV IgM, HAV total,HBsAg, Anti HBcIgM, Anti HBcTotal, Anti HBs, HBeAg/Anti HBe, HCV, HIV AG/AB
TORCH për matjen e TOXO IgM, IgG, CMV IgM, IgG, Rubeola IgM, IgG
Markues tumoralë CEA, CA 125, CA15-3, CA 19-9, PSA etj
Hormonet e tiroides  TSH, FT3, FT4, Anti TG, Anti TPO,

Ekzaminime të tjera

Ne operojmë me fjalën e fundit të teknologjisë, me aparatura dhe reagentë SIEMENS me system automatic.