Teste alergjie

Teste alergjie

Laboratori yne kryen teste alergjie per te gjithe panelet e alergeneve duke ndihmuar ne zbulimin e shpejte te shkaktareve te alergjive.

  • Mbi 100 lloje analizash

Ekzaminime të tjera

Ne operojmë me fjalën e fundit të teknologjisë, me aparatura dhe reagentë SIEMENS me system automatic.