Hematologjike

Ekzaminime Hematologjike

Ekzaminimet hematologjike: Ekzaminimet rutine dhe te specializuara te gjakut periferik (hemogrames) dhe gjakut central (miellogrames) ndihmojne ne zbulimin e semundjeve te gjakut si anemite, leukemite,trombocitopenite etj, si dhe semundjeve infektive si leishmanioza, malarja,mononukleoza infektive etj.

Disa nga Ekzaminimet hematologjike

 • Gjak komplet + Formule leukocitare + Retikulocite + Trombocite ne lame
 • Miellograme
 • Ekzaminim I pikes se holle dhe te trashe te gjakut per Malarje
 • Ferritine
 • Vitamine B12
 • Acid folik
 • Sideremi
 • Testi per sferocitozen
 • Testi per drepanocitozen
 • Elektroforeze e hemoglobines
 • Glukoze 6 Fosfat-Dehidrogjenaze etj

Cell Counter

SIEMENS ADVIA 560 Hematology Systems është një apparat që ofron cilësi të lartë dhe shpejtësi në matjen e elementëve të hemogramës.

ADVIA 560 mat 20 parametra të hemogramës duke përfshirë edhe diferencimin e leukociteve në 5 popullata.

Ekzaminime të tjera

Ne operojmë me fjalën e fundit të teknologjisë, me aparatura dhe reagentë SIEMENS me system automatic.